εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας  στον εργασιακό χώρο.

Η  κατάρτιση του προσωπικού και των στελεχών μιας επιχειρησης , αποτελεί μία διαχρονική υπηρεσία και μια μονιμη αναγκη . Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί η εταιρεια μας καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (Π.Δ. 17/96, αρ. 12) και διοργανώνονται με γνώμονα την ουσιαστική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε στελέχη και εργαζομένους.

 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρεχουμε συνοψίζονται στα εξής:

 

  • Διοργάνωση Ανοικτών Σεμιναρίων για την κατάρτιση στελεχών, Τεχνικών Ασφαλείας, Project Managers κτλ.
  • Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Προσωπικού, για την εκπαίδευση εργαζομένων, σε σειρά επαγγελματικών κινδύνων συγκεκριμένων στην κάθε επιχείρηση.
  • Εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω internet, σύγχρονη ή ασύγχρονη, που απευθύνεται σε στελέχη και εργαζομένους.
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εντύπων, φυλλαδίων, οδηγιών κτλ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Γενικές Αρχές Ασφάλειας & Υγείας
  • Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλειας & Υγείας
  • Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας & του Ιατρού Εργασίας
  • Ασφαλής Εργασία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
  • Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης για Εργαζομένους (Πυρκαγιά – Σεισμός)
  • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
  • Προστασία από Ηλεκτρικούς Κινδύνους
  • Εργαλεία Χειρός – Ηλεκτρικά Εργαλεία – Υδραυλικά Έργαλεία
  • Φυσικοί & Χημικοί Παράγοντες, κα.

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ (0.45%)